همه گروهها>شركت دخانيات ايران> ... تصاوير داخلي مربوط به بخشهاي مختلف شركت ... مدیر مسئول پایگاه اینترنتی: مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت دخانیات ...