یک شرکت تولیدی بسیار متعتبر ، با سابقه ای درخشان جهت تصدی پست سازمانی کارشناس IT دعوت به ... آگهی استخدام ۷ ردیف شغلی در شرکت فرش آتریاد در تهران.