10 دسامبر 2016 ... پشتیبانی. پشتیبانی راهنمایی و پشتیبانی نرم‌افزارهای پگاه‌سیستم. ۸۸۷۴۸۴۱۴. فروش مشاوره تخصصی، ارائه راه‌کارهای نرم‌افزاری مالی و سازمانی.