بررسی عملکرد شرکت های پردازش اطلاعات مالی در بازار سرمایه ایران. سال ####, پردازش اطلاعات مالی نوآوران امین, 11218, 446098, ####, www.pamna.com.