لنج سازي صالح افتخاري, صالح افتخاري, جزيره قشم - شهرک صنعتي کاوه ... شرکت صنعتي نظمين قشم, ذکريا سفاري, جزيره قشم - انتهاي روستاي لافت - جنب ساحل.