اینگرسولرند - Ingersoll Rand. ... شرکت ها / اینگرسولرند-IngersollRand. 1395 - روانکاران پارس ایل (عرضه کننده انواع روغن صنعتی، روغن موتور و گریس صنعتی).