شهرستان کوار با 1650 کیلومتر مربع وسعت در مرکز استان فارس واقع شده است. ... کارخانه ذوب آهن پاسارگاد در اراضی روستای مظفری احداث گردیده است که در حال حاضر ...