شرکت سرامیک صنعت نیاکان تولید کننده مواد اولیه سرامیک و تامین کننده قطعات ... شرکت سرامیک های صنعتی اردکان طلایی 1 ساله ... شرکت الکترو سرامیک عادی.