گروه کوهنوردی یاشاسهندیم - شرکت خودروسازی آذراتصال - گروه کوهنوردی یاشاسهندیم. ... ضمن اینکه امکان ایجاد ترک های ریز ، جدایش ذرات پلاستیک و وارد شدن آن به محیط ...