الکترو قبادی بزرگترین نمایده رسمی فروش محصولات اشنایدر الکتریک فرانسه در ایران نماینده لاله زار ... فروش محصولات اصلی شرکت تله مکانیک اشنایدر فرانسه.