... هلوگرام دار اشنایدر الکتریک. الیکا الکتریک نمایندگی شرکت اشنایدر الکتریک فرانسه. اصفهان , خیابان بزرگمهر , فرعی ۲۲ , ساختمان الیکا. تلفن: ۳۲۶۶۴۵۵۰-۰۳۱.