شركت اشنايدر الكتريك یکی از برترين و معتبرترين كمپاني های ساخت کلیه ... به دو قرن می باشد که از سال 1354 به صورت رسمی در ایران فعالیت خود را آغاز کرد.