21 نوامبر 2016 ... شرکت مشتریان گلدیران واقع در خوزستان جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از افراد ... از متقاضیان واجد شرایط درخواست میشود رزومه خود را به آدرس امیل ...