... ايران و آلمان تحت لیسانس شرکت دایملر آلمان و به منظور تولید موتورهای دیزلی سبک، نیمه سنگین ... شرکت ایدم علاوه بر تأمین موتور دیزل به ایران خودرو دیزل، تأمین کننده قطعات گرید A ... 2, آقاي مهندس رضا دانش فهیم, مدیر عامل و نایب رئیس هیت مدیره.