درباره شرکت هونر (Hohner) شرکت هونر را می‌توان موفق‌ترین شرکت تولید کننده ساز دهنی در جهان دانست. با این که اولین شرکت سازنده ساز دهنی شرکت سایدل (Seydel) ...