11 دسامبر 2016 ... مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی از آغاز واگذاری شهرک صنعتی تبریز 4 پس از کسب مجوزهای قانونی خبر داد.