6 ا کتبر 2015 ... آگهی مزایده فروش سهام شرکت صنعتی سرد ساز خودرو (سهامی خاص) (نوبت سوم) گروه خودروسازی سایپا در نظر دارد 34 درصد از کل سهام شرکت صنعتی ...