گروه معماری یسنا در مهر ماه سال ۱۳۷۸ در مکانی کوچک در شهر کرج با هدف انجام نظارت های ... شرکت رنگسازی هیراز شیمی, ۷۷, نمایشگاه رنگ و رزین ۹۲ ... شرکت هیمالیا ...