2 آگوست 2015 ... ... واحد مرکزی خبر، محققان دانشگاه نانکای در «تیانجین» چین اخیراً استفاده از امواج مغزی را ... کرمان موتور ۱۰۰ شرکت نمایشگاه خودرو اصفهان اسنایدک.