8 دسامبر 2015 ... در آن فناوری نیز همانند نمونه ارائه شده توسط پژوهشگران دانشگاه نانکای، ... و آنطور که شرکت سازنده گفته، می تواند عاقبت از تکنولوژی اینترفیس ...