25 سپتامبر 2016 ... در تصویر بالا که مربوط به دیوار چین است گذرگاه نانکو که به مغولستان منتهی می‌شود به چشم .... بازدید روحانی از محصولات سه شرکت دانش‌بنیان ...