به جرات می توان گفت شرکت فرام اولین شرکت در بخش توزیع مبلمان است که رسالت اصلی آن ایجاد شبکه ای دائمی از مشتریان ( خرده فروشان) و ارائه کالای مناسب نیاز ...