توضیحات: حواله آماده ۵۰۰۰۰ تائی - شرکت بین المللی بازرگانی صنعت پویا فروش داخلی و صادرات کلیه مشتقات نفتی -جهت اطلاع از شرایط با واحد فروش با تلفن ...