شركت مهندسي تحقيق و توسعه «صميم رايانه» به‌وسيله تعدادي از متخصصين ايراني در بهار سال 1379 با هدف تحقيق و توليد در زمينه‌هاي الكترونيك، مخابرات و IT تاسيس  ...