شرکت تهران پادنا بزرگترین تولید کننده کلید های اتو ماتیک فشار ضعیف. تولید کننده ... شرکت کابل مخابراتی شهید قندی طلایی 1 ساله ... شرکت سیمیا عادی.