سان مایکروسیستمز شرکت سازنده رایانه و نرم‌افزاری بود که مقر آن در سانتا کلارا، کالیفرنیا بود. ... در ۷ بهمن ۱۳۸۸ خرید سان توسط اوراکل به قیمت ۷٫۴ میلیارد دلار براساس توافق صورت گرفته در ۳۱ فروردین ۱۳۸۹، ... سان میکروسیستم، اسفند ۲۰۰۷.