شرکت پناه غرب در سال ۱۳۷۸ تأسیس شده و تا سال ۱۳۹۲ مسئولیت فروش، استقرار و پیاده سازی، ... آدرس: یوسف آباد، خیابان ابن سینا، نبش خیابان ۱۵/۱، پلاک ۲۰. تلفن  ...