شرکت نقشینه چسب تهران ، چسب , تولید چسب , تولیدچسب، کتاب اول. ... تولید چسب. مدیر - محمدرضا مشایخی. تهران - منطقه 7 - سهروردی جنوبی - نرسیده به خیابان ...