معادن استان زنجان در حوزه اکتشاف و استخراج مواد معدنی از ظرفیت بالایی برای سرمایه ... سهام شرکت آرین توتون صنعت به شرکت تنباکوی ژاپن، زنجان به قطب دخانیات ...