مدیر عامل شرکت تولیدی لامپ بهنور یزد, #### ... مدیرکارخانه آتین بین الملل و مدیر داخلی شرکت آجین خاورمیانه (پستیژ), #### ...