20 نوامبر 2015 ... وب سایت شرکت نگاران گروپ با سفارش ایشان در سال۱۳۹۴ توسط شرکت تجارت الکترونیک فاطر طراحی و پیاده سازی شد. آدرس این وب سایت : کارخانه ...