ریز موج الوند (محافظ مراکز تلفن). تولید تلفن و ... شرکت تلفن سازان یزد. تولید تلفن و ... اطلاعات بیشتر · شرکت فاطر رسا نور ,تولید تلفن و تجهیزات مخابراتی ... صوت پرداز ,تلفن سانترال، دیجیتال و فاکس .... شرکت الکترونیک سپیدافرا.