فریزر بانک خون مخصوص نگهداری فراورده های خونی مانند FFP-c.p ساخت شرکت دانش پژوهش فجر. 9 ... دستگاه فیلم فتومتر مدل 405c ساخت شرکت فاطر ریز پرداز ایران.