عنوان, تاریخ ایجاد. تماس با ما, 20 اسفند 2011. دوازدهمین نمایشگاه بین المللی نیرو محرکه خودرو و قطعات شیراز, 29 ارديبهشت 1393. پنجمین نمایشگاه خودرو و قطعات ...