كارخانه: نشاني: استان تهران- کیلومتر 5جاده فیروزکوه به قائم شهر- کارخانه آهک البرز استان آذربایجان شرقی- کیلومتر 70 جاده تبریز به مراغه- کارخانه آهک آذرشهر.