كاموس صنعت، شركت. تاسیسات حرارتی : تجهیزات و دستگاه ها. نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. جوادیه - راه آهن - ابتدای 10متری دوم - نبش كوچه آقایی - پ. 334. تلفن : ...