خانم مهندس بهناز کاموسی دبیر بخش شیمی، پتروشیمی و نفت بود که با وی ... به صورت ملموس كالا یا خدمات، در بخش سن تجربیات و عمر فعالیت شرکت ها، در بخش مزیت های ... در کشور خود نیز در سطح دانشگاهی و صنعت خانم های بسیار موفقی داریم ولی ...