1 جولای 2016 ... سایت دانا علیه آقای فروزش ادعا کرد که او ۴۷۵ میلیون تومان وام با بهره ... عضو یک هیئت مدیره شرکت دولتی ماهی صد میلیون تومان درآمد داشته باشد.