خدماتی که توسط شرکت آبانگان صنعت ارائه میگردد عبارت است از: کلیه عملیات اجرائی ... جهت تصفیه آب در این تصفیه خانه فرایند فیلتراسیون مستقیم (direct ...