... ۲۴- خاطرات گمشده (حمیدرضا صلاحمند/ شرکت فرهنگ فیلم تهران)، ۲۵- خانه باد ( روح‌الله ... و صبا)، ۲۹- کوم (مسعود اشجعی/ مسعود اشجعی و موسسه سینمایی تصویر گستر)، .... مقدس)، ۱۱- رویانا (سیدعباس ضیائی‌هاشمیان‌مقدم/ سیدعباس ضیائی‌هاشمیان‌مقدم)، ...