قیمت: 17,500,000 ریال. کارواش های خانگی کارشر فقط با ضمانت ویستا تجارت! هم اکنون می توانید کارواش های خانگی کارشر را با ضمانت ویستا تجارت تهیه فرمایید.