20 نوامبر 2015 ... وب سایت شرکت ایستگاه تبلیغات از شرکت های تابعه فاطر در سال ۱۳۹۰ توسط شرکت تجارت الکترونیک فاطر طراحی و پیاده سازی شد. مشاهده این وب ...