20 نوامبر 2015 ... وب سایت شرکت چاپ دیجیتال تهران شرق با سفارش مدیریت شرکت در سال ۱۳۹۳ توسط شرکت تجارت الکترونیک فاطر طراحی و پیاده سازی شد.