21 جولای 2016 ... عصر خودرو- شرکت سایپا آذین درآمد هر سهم را براساس عملکرد 3 ماهه حسابرسی نشده با 73 درصد تعدیل مثبت نسبت به گزارش قبلی، برای سال مالی ...