ماشین سازی آموت کبیر. ماشین سازی ... ترنچر باغی ساخت شرکت تلاشگران سپهر - بخش اول ... ماشین زهکشی خیبر HP 330 - ساخت شرکت صنعتی تلاشگران سپهر.