وجود شرکت های بزرگ صنعتی از جمله شرکت ایران ترانسفو، شرکت پارس سوئیچ، ... خاک های صنعتی، فلدسپات، براسیت، نمک (خوراکی و صنعتی) و پرلیت، تالک، ...