16 نوامبر 2016 ... ٌ. کارفرما : شرکت روناک داروپیمانکار:نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت. سال اجرا: 1394محل اجرا:ساوه، شهرک صنعتی کاوه. متریال مصرفی:متراژ ...