17 ا کتبر 2015 ... پل جابز مکانیک یک شرکت تولید لیزر بود و کلارا جابز یک حسابدار بود. ... به عنوان کارمندان تابستانی، در شرکت Hewlett-Packard استخدام شد.