23 فوریه 2016 ... به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، کارگروه چاپخانه های انعطاف ... همچنین در این نشست شرکت صاحب نام نقشینه چاپ تبریز قول همکاری های ...