تامین کمپرسور های هوا ساخت شرکت های اطلس کوپکو (Atlas Copco) اصل بلژیک، کایرز ( Kaeser ) آلمان ، بوگِ( Boge ) آلمان ، Ekomak ترکیه ( تحت لیسانس اطلس ...